Voor verwijzers

U kunt patiënten (0-16 jaar) naar Mondzorg Junior verwijzen die specialistische tandheelkunde nodig hebben. De criteria om te verwijzen bepaalt u zelf.

Redenen om te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Preventief (bijvoorbeeld: jonge kinderen die geen tandartsangst hebben, maar wel cariës)
  • Tandartsangst, naaldangst, of anderszins onbehandelbaar
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Behandeling na een trauma
  • Dento-alveolaire aangeboren afwijkingen waaronder bijvoorbeeld kaasmolaren
  • Schisis
  • Lichamelijke en/of verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand
  • Kokhalsproblematiek

Wij nemen de behandeling tijdelijk over. Het team van Mondzorg Junior zorgt ervoor dat het kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen en op een prettige manier behandelbaar wordt. Als dit is gelukt, de gebitsproblemen zijn opgelost en het kind is cariës-vrij, wordt het kind weer terugverwezen. De termijn van een behandeltraject is gemiddeld zo’n 1,5 jaar. Onze werkwijze is erop gericht om het kind voor te bereiden op terugkeer naar de eigen tandarts.

Voor iedereen (u, het kind, de ouders en voor ons) is het fijn als u een kind tijdig verwijst.

Ziet u één of meer caviteiten in de mond, dan is de kans heel groot dat er meer gevonden worden na het maken van röntgenfoto’s. U kunt een kind naar ons verwijzen door een verwijsbrief mee te geven aan de ouders met daarbij onze contactgegevens. Zij kunnen dan zelf bellen voor het maken van een eerste afspraak (intakegesprek ).

Ook kunt u de verwijsbrief met de gegevens van de patiënt naar ons mailen: contact@mondzorgjunior.nl of als u gebruik maakt van zorgmail mondzorgjunior@zorgmail.nl.

Onze contactgegevens

Telefoon: 0348 – 22 10 01
E-mail: contact@mondzorgjunior.nl
Houttuinlaan 14 in Woerden
Spoed?