Vertrouwen

Voor kinderen die al naar de basisschool gaan vragen wij u tijdens de afspraak in de wachtkamer plaats te nemen. Onze aandacht kan dan volledig bij uw kind zijn. De ervaring is dat wij op die manier makkelijker contact met kinderen krijgen en zij meer zelfvertrouwen krijgen. Het is een belangrijke stap als uw kind alleen met de behandelaar de behandelkamer ingaat. U kunt dit vergelijken met school, daar blijft u ook niet in het klaslokaal aanwezig.

Het is prettig als u op afstand aanwezig bent en zo veel mogelijk aan de tandarts overlaat. Wij betrekken u regelmatig bij de behandeling, zodat u samen met uw kind trots kunt zijn. Uiteraard voeren wij geen behandelingen uit waarover wij u van tevoren niet geïnformeerd hebben.

Onze contactgegevens

Telefoon: 0348 – 22 10 01
E-mail: contact@mondzorgjunior.nl
Houttuinlaan 14 in Woerden
Spoed?