Sedatie en narcose

Sommige kinderen kunnen een behandeling in de tandartsstoel nog niet aan. Vaak zijn deze kinderen te jong om een behandeling te begrijpen. Deze kinderen kunnen bij Mondzorg Junior met behulp van orale sedatie (door middel van een drankje) behandeld worden.Sedatie is bedoeld voor een eenvoudige korte ingreep. Een enkele vulling, of het verwijderen van een […]

Mondhygiëne

Preventie: Voorkomen is beter dan genezen! Bij Mondzorg Junior leren we u en uw kind hoe de tanden het beste gepoetst kunnen worden en wat u nog meer kunt doen om een gezonde mond te krijgen. Tijdens de behandelingen in onze praktijk, zal uw kind regelmatig een afspraak hebben met onze mondhygiënist of preventie assistent. […]

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s zijn zwart-witfoto’s van het gebit van uw kind gemaakt met röntgenstraling. Röntgenstralen zijn een vorm van straling. De hoeveelheid straling van één tandheelkundige röntgenfoto is erg klein. Ter vergelijking: een vliegreis naar en van de Verenigde Staten levert zo’n 250 keer meer straling op dan een kleine röntgenfoto. Toch is het belangrijk om de straling zo […]

Voorbereiding

Bij Mondzorg Junior vertellen we wat we gaan doen en we doen wat we verteld hebben. De kindertandarts zal uw kind voorbereiden op het volgende bezoek met behulp van kindvriendelijke uitleg. Wij vragen ouders om het kind daarom niet extra voor te bereiden op de behandeling. Vaak is het genoeg om te herhalen wat de […]

Wennen

Voorafgaand aan een behandeling kan het zijn dat wij een wenafspraak plannen om uw kind spelenderwijs vertrouwd te maken met de praktijk, de tandarts en de behandeling. Vaste onderdelen tijdens zo’n wenafspraak zijn het tandenpoetsen van het gebit en het maken van röntgenfoto’s indien dit nodig is. Hiermee bouwen we vertrouwen op en raakt uw kind gewend aan ons […]

Vertrouwen

Voor kinderen die al naar de basisschool gaan vragen wij u tijdens de afspraak in de wachtkamer plaats te nemen. Onze aandacht kan dan volledig bij uw kind zijn. De ervaring is dat wij op die manier makkelijker contact met kinderen krijgen en zij meer zelfvertrouwen krijgen. Het is een belangrijke stap als uw kind […]

Eerste afspraak

De eerste afspraak bij Mondzorg Junior is altijd een intakegesprek, waarbij we kennismaken met u en uw kind. De kindertandarts wil graag van u weten wat uw kind al heeft meegemaakt bij de tandarts en eventueel bij andere artsen en welk karakter uw kind heeft. Tijdens het intakegesprek wordt veel besproken en worden een aantal […]