Wennen

Voorafgaand aan een behandeling kan het zijn dat wij een wenafspraak plannen om uw kind spelenderwijs vertrouwd te maken met de praktijk, de tandarts en de behandeling. Vaste onderdelen tijdens zo’n wenafspraak zijn het tandenpoetsen van het gebit en het maken van röntgenfoto’s indien dit nodig is. Hiermee bouwen we vertrouwen op en raakt uw kind gewend aan ons werk.
Tandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Uw kind moet weten wat er van hem/haar verwacht wordt en wat er van de tandarts verwacht kan worden. Die duidelijke structuur geeft steun en helpt uw kind om met de tandheelkunde te leren omgaan. Meestal is één keer wennen genoeg, soms zijn meerdere wenafspraken nodig.

Na afloop bespreekt de tandarts met u en uw kind wat er de volgende keer gedaan wordt. Als dat fijn is, kan opschrijven, foto’s maken of uitbeelden met onze pictogrammen helpen.

Onze contactgegevens

Telefoon: 0348 – 22 10 01
E-mail: contact@mondzorgjunior.nl
Houttuinlaan 14 in Woerden
Spoed?