Sedatie en narcose

Sommige kinderen kunnen een behandeling in de tandartsstoel nog niet aan. Vaak zijn deze kinderen te jong om een behandeling te begrijpen. Deze kinderen kunnen bij Mondzorg Junior met behulp van orale sedatie (door middel van een drankje) behandeld worden.Sedatie is bedoeld voor een eenvoudige korte ingreep. Een enkele vulling, of het verwijderen van een ontstoken tandje of kies.

Voor angstige kinderen die al wat ouder zijn en kinderen met kokhalsproblematiek kan er eventueel gebruik gemaakt worden van lachgassedatie.

In speciale gevallen kan uw kind behandeld worden met algehele anesthesie, narcose. Sommige behandelingen zijn gewoon meer dan een kind kan incasseren. Bijvoorbeeld omdat het te jong is, of omdat het een verstandelijke beperking heeft en de behandeling niet kan begrijpen. Dan is het een erg mooie oplossing als de hele behandeling in één keer gedaan kan worden. Daarna kan het kind zonder pijn en met een hersteld gebit wennen aan de tandarts.

Let goed op! Een behandeling in narcose is de start van een gezond gebit. Dat betekent dat we uw kind daarna minstens een jaar onder intensieve controle houden om het te laten wennen aan de tandarts en de mondhygiëne te versterken.

Onze contactgegevens

Telefoon: 0348 – 22 10 01
E-mail: contact@mondzorgjunior.nl
Houttuinlaan 14 in Woerden
Spoed?