Kiespijn stoplicht

Kinderen, en dan met name peuters, vertellen je vaak niet dat ze kiespijn hebben. Gewoon omdat ze het gevoel niet kunnen benoemen. Door kiespijn kunnen kinderen minder gaan eten en slechter slapen. De concentratie neemt af en gedragsproblemen nemen toe. Kinderen met kiespijn ontwikkelen zich minder goed.

Bij peuters kun je aan het gedrag merken of er sprake is van kiespijn. Om te weten te komen of er misschien sprake is van kiespijn kun je het onderstaande lijstje (het kiespijn stoplicht) gebruiken. Kun je 1 keer met ‘vaak’ antwoorden of 2 keer met ‘soms’ dan heeft jouw kind kiespijn.

  • Het afbijten met de kiezen in plaats van met de voortanden
  • Iets lekkers plotseling wegleggen
  • Klagen bij het tandenpoetsen
  • Moeite met kauwen
  • Aan 1 kant kauwen
  • Naar de wang grijpen
  • Onder het eten beginnen te huilen

Pijn veroorzaakt door kiespijn is niet altijd goed aan te wijzen en soms ook weer (even) weg. Dit maakt de communicatie nog moeilijker. Als de pijn even verdwijnt voor een periode, is vaak de ontsteking niet weg, maar chronisch geworden. Het gevolg is dat sommige kinderen helemaal niet klagen, zelfs niet als er wel sprake is van pijn.

Ga dan dus toch naar de tandarts met uw kind, ook al verdwijnen de gedragingen of klachten.

Onze contactgegevens

Telefoon: 0348 – 22 10 01
E-mail: contact@mondzorgjunior.nl
Houttuinlaan 14 in Woerden
Spoed?